Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Hematologi/koagulation (22 broschyrer)

Akut Myeloisk Leukemi

Informationsskrift om Akut Myeloisk Leukemi som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos.

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Aplastisk anemi

Ett liv med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom behöver inte vara ett sämre liv, men det är ett annat liv än det du hade innan. Och i den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i både goda och svåra stunder. Det är också därför Blodcancerförbundet finns.

Ladda ner PDF

Essentiell trombocytemi

Ett liv med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom behöver inte vara ett sämre liv, men det är ett annat liv än det du hade innan. Och i den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i både goda och svåra stunder. Det är också därför Blodcancerförbundet finns.

Ladda ner PDF

Haemophilia A and B, arabiska

Kort information om Hemofili A och B på arabiska.

Ladda ner PDF

Haemophilia A and B, engelska

Kort information om Hemofili A och B på engelska.

Ladda ner PDF

Hemofili A och B, svenska

Kort information om Hemofili A och B på svenska.

Ladda ner PDF

ITP, arabiska

Kort information om ITP på arabiska.

Ladda ner PDF

ITP, engelska

Kort information om ITP på engelska.

Ladda ner PDF

ITP, svenska

Kort information om ITP på svenska.

Ladda ner PDF

Kronisk Lymfatisk Leukemi

Informationsskrift om Kronisk Lymfatisk Leukemi som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos.

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Kronisk myeloisk leukemi

Ett liv med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom behöver inte vara ett sämre liv, men det är ett annat liv än det du hade innan. Och i den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i både goda och svåra stunder. Det är också därför Blodcancerförbundet finns.

Ladda ner PDF

Maligna Lymfom

Informationsskrift om Maligna Lymfom som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos.

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Myelodysplastiska syndrom

Informationsskrift om Myelodysplastiska syndrom som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos.

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Myelofibros

Ett liv med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom behöver inte vara ett sämre liv, men det är ett annat liv än det du hade innan. Och i den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i både goda och svåra stunder. Det är också därför Blodcancerförbundet finns.

Ladda ner PDF

Myelom

Informationsskrift om Myelom som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos.

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Porfyrisjukdomar

Informationsskrift som beskriver vad porfyri är och hur man blir medlem i porfyriföreningen.Broschyren är avsedd att vikas i tredjedelar som man ser när man skriver ut den.

Ladda ner PDF

Till dig med "Skelleftesjukan".

Ärftlig transtyretinamyloidos med polyneuropati förkortas hATTR-amyloidos och kallas även för Skelleftesjukan, som är en ärftlig, kronisk och livshotande sjukdom. I denna broschyr har vi samlat viktig och intressant information om sjukdomens symptom och behandling som drabbade och anhöriga behöver veta. Broschyren hittar du här.

 

 

Ladda ner PDF

von Willebrands disease, arabiska

Kort information om von Willebrands sjukdom på arabiska.

Ladda ner PDF

von Willebrands disease, engelska

Kort information om von Willebrands sjukdom på engelska.

Ladda ner PDF

von Willebrands sjukdom, svenska

Kort information om von Willebrands sjukdom på svenska.

Ladda ner PDF

Välkommen med i Blodcancerförbundet

Ett liv med en blod- eller blodcancersjukdom innebär ett annat liv än det du hade innan. I den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i goda och svåra stunder. Det är också därför som Blodcancerförbundet finns.

Ladda ner PDF

Waldenstroms makroglobulinemi

Ett liv med blodcancer behöver inte vara ett sämre liv, men det är ett annat liv än det du hade innan. Och i den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i både goda och svåra stunder. Det är också därför Blodcancerförbundet finns.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev