Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Kirurgi (5 broschyrer)

En tillräcklig och jämlik obesitasvård

För vårdpersonal. På samhällsnivå finns det mycket att göra preventivt, för att skapa ett samhälle där vi vänder utvecklingen av allt fler som lever med obesitas. Fokus i den här rapporten är dock på vad hälso- och sjukvården kan göra för dem som faktiskt lever med sjukdomen i dag.

Ladda ner PDF

Förebildscoacher för personer med amputation. Information för vårdpersonal.

Ta chansen att träffa en förebildscoach.

Målet med förebildscoach-verksamheten är att ge personer som lever med en amputation en möjlighet till råd och stöd i sin livssituation. Stödet kan erbjudas före amputationen, efter hemkomst från vård eller rehabilitering eller senare i livet.

Ladda ner PDF

Information till dig som står inför en amputation eller har amputerats

Ta chansen att träffa en förebildscoach.

Att stå inför en amputation eller nyligen ha blivit amputerad innebär ofta en stor omställning. Vård och rehabilitering efter en amputation fungerar ofta väl men många som lever med en amputation säger att de har saknat en tidig kontakt till en person med en liknande erfarenhet. Coachprojektet erbjuder dig möjlighet att möta någon som själv har förlorat en kroppsdel och har hittat tillbaka till ett aktivt och självständigt liv. Det är en person som vi i projektet kallar för förebildscoach.

Ladda ner PDF

Obesitas operation

Information till den som ska, eller har nyligen har, genomgått obesitasoperation.

Ladda ner PDF

Tarmcancer

Symtom, diagnos, behandling och om vad tjock- och ändtarmscancer innebär.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev