Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Nefrologi (2 broschyrer)

Information till din patient som behandlas med Veltassa® (patiromer)

Du har fått Veltassa® (patiromer) utskrivet av din läkare. Veltassa är ett läkemedel för behandling av hyperkalemi, höga kaliumnivåer i blodet. Denna broschyr lär dig mer om vad hyperkalemi är, hur du tar Veltassa och vad du behöver tänka på.

Ladda ner PDF

Patientinformation till dig som behandlas med Lokelma

Lokelma är ett receptbelagt läkemedel för behandling av hyperkalemi (höga nivåer av kalium i blodet) hos vuxna. Denna broschyr vänder sig till patienter som har fått Lokelma utskrivet av sin läkare.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev