Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Neurologi (52 broschyrer)

Afasi - att inte kunna kommunicera

Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för
mer information.

Ladda ner PDF

AKUT-testet

Ett test för att känna igen tecken på stroke, samt fakta om stroke.

Ladda ner PDF

ALS – kort info

Faktablad om amyotrofisk lateralskleros – ALS och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/als

Ladda ner PDF

Anhörig till någon som fått stroke

Information om vad stroke är, om den första tiden, utskrivning och rehabilitering.

Ladda ner PDF

Arnold Chiari

Här kan du läsa om Arnold Chiari som är en beteckning på en medfödd missbildning. Tillståndet kan leda till ökat tryck inne i skallen vilket kan ge återkommande huvudvärksattacker. Den exakta orsaken till Chiarimissbildningar är okänd.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60.

Ladda ner PDF

Att lindra tand- och munproblem efter stroke

Bra tips om hur man ska sköta sina tänder och munhygien efter stroke, vart man kan vända sig för att få hjälp och även vilken ekonomisk hjälp som finns att få.

Ladda ner PDF

Att prata med barn

Att prata med barn om förälders/närståendes sjukdom.

Ladda ner PDF

Bra förhållningssätt till personer med demenssjukdom

Denna skrift lämpar sig både för omsorgspersonal och anhöriga till personer med demenssjukdom.

Ladda ner PDF

CP – kort info

Faktablad om cerebral pares – CP och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/cp

Ladda ner PDF

Demensförbundets nätverk

Att vara ung och ha en man, hustru eller sambo som drabbats av en demenssjukdom gör att man hamnar i en mycket svår situation.

Du kan få hjälp och stöd av andra som är i samma situation. Kontakta oss i nätverket!

Ladda ner PDF

Du som har en hjärnskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Du som har en nackskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Du som har en ryggmärgsskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Dysfagi – att leva med svårigheter att äta och dricka

Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information.

Ladda ner PDF

Dystoni

Information till patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Ladda ner PDF

Dystoni - Kort info

Om dystoni och Svensk dystoniförening.

Ladda ner PDF

Epilepsi – kort info

Faktablad om epilepsi och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/epilepsi

Ladda ner PDF

Ett annorlunda liv

Information till patienter som nyligen fått demensdiagnos.

Ett svårt val

En hjälpskrift för att reda ut tankar du kan ha kring att testa eller inte testa dig för att se om du är anlagsbärare av genmutationen som senare i livet utvecklar Huntington sjukdom.

Ladda ner PDF

För alla möjligheter som finns kvar

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Förebildscoacher för personer med ryggmärgsskada

Efter en ryggmärgsskada är det ofta mycket som är nytt, både när man kommer hem från sjukhuset och vid förändringar senare i livet. Då kan det vara skönt att träffa någon som upplevt något liknande – en förebildscoach!

Ladda ner PDF

Har du obehag i benen?

Lider du av obehag i benen eller i andra kroppsdelar när du sitter eller ligger? Får du ett oemotståndligt behov av rörelse? Är det värst kvälls- och nattetid – speciellt i liggande läge? Har du kanske svårt att sova? Du kan ha den vanligaste neurologiska sjukdomen Willis-Ekbom Disease, WED, även kallad Restless Legs Syndrom, RLS.

Ladda ner PDF

HDYO

En europeisk ungdomsorganisation för barn och unga vuxna med Huntingtons sjukdom i familjen.

Ladda ner PDF

Hjälpreda vid nackskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Hjärntrötthet – när den mentala energin tar slut

Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information.

Ladda ner PDF

Hortons huvudvärk

Här får du information om Hortons huvudvärk, cluster headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton som forskade om sjukdomen och beskrev den första gången 1939.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60.

Ladda ner PDF

Huntingtons sjukdom

Information till familjer med Huntingtons Sjukdom (och alla andra intresserade).

Ladda ner PDF

Huntingtons sjukdom – kort info

Faktablad om Huntingtons sjukdom och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/huntington

Ladda ner PDF

Huvudvärk hos barn och ungdomar

I broschyren Huvudvärk hos barn och ungdomar skriver vi om hur det är att ha ont i huvudet, om olika huvudvärkssjukdomar och vad man kan göra för att hjälpa till. Där finns flera tips och råd samt en användbar huvudvärksdagbok.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att maila till kansliet@huvudvarksforbundet.se

Ladda ner PDF

Information till dig som har en ryggmärgsskada

Har du nyligen fått en ryggmärgsskada och tycker att mycket i ditt liv känns nytt och svårt? Då kan det vara en bra idé att möta någon som lever med en ryggmärgsskada och har ett fungerande  och aktivt liv – en förebildscoach! Det är personer som är förebilder men som samtidigt har ett coachande förhållningssätt. En förebild är trovärdig, en coach ser möjligheter – denna kombination är unik.

Ladda ner PDF

Korta fakta om epilepsi

Denna broschyr vänder sig i första hand till personer som haft ett epileptiskt anfall eller fått diagnosen epilepsi.

Vi tror att texten också kan vara av värde för anhöriga och för andra som kommer i kontakt med någon som har epilepsi. Med tanke på att epilepsi är en vanlig sjukdom kommer de allra flesta att någon gång bevittna ett anfall eller känna någon med epilepsi.

Ladda ner PDF

Leva med afasi

Information till anhöriga om afasi. 15 sidor. Kan beställas från Afasiförbundet. Kostar 15 kronor/styck plus porto.

Livets alla möjligheter

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Lösningsmedelsskada – kort info

Faktablad om lösningsmedelsskador och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/losningsmedelsskada

Ladda ner PDF

MG – kort info

Faktablad om myastenia gravis – MG och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/mg

Ladda ner PDF

Migrän

Här kan du läsa om migrän som är akuta anfall av sprängande huvudvärk som kan pågå i flera dygn. Värken blir värre av rörelse och normal fysisk aktivitet. Över 1 miljon svenskar är drabbade av denna svåra och funktionsnedsättande folksjukdom.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60.

Ladda ner PDF

Min mamma fick en stroke

Emmie har skrivit en text om hur det är och känns att vara nära anhörig, vad som händer i kroppen när man får en stroke och hur det kan bli efteråt. En viktig broschyr för barn eller barnbarn till någon som har fått stroke.

Ladda ner PDF

MS – kort info

Faktablad om multipel skleros – MS och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/ms

Ladda ner PDF

Möta personer med afasi

Information till vårdpersonal. 15 sidor. Kan beställas från Afasiförbundet. Kostar 15 kronor/styck plus porto.

Neurofibromatos

Informationsfolder att dela ut till patienter.

Ladda ner PDF

NF - Att leva med neurofibromatos

Att leva med neurofibromatos, berättelser inifrån knutorna, är en samling personliga berättelser om livet som bärare eller anhörig till bärare av diagnoserna Neurofibromatos typ 1 och typ 2. Finns att köpa för 100 kr via förbundet.

NMD – kort info

Faktablad om neuromuskulära sjukdomar – NMD och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/nmd

Ladda ner PDF

Parkinsons sjukdom

Broschyren ger en grundläggande information om Parkinsons sjukdom och riktar sig främst till nydiagnosticerade personer. Beställs kostnadsfritt från Parkinsonförbundet.

Ladda ner PDF

Parkinsons sjukdom – kort info

Faktablad om Parkinsons sjukdom och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/parkinsons

Ladda ner PDF

Polyneuropati – kort info

Faktablad om polyneuropati och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/polyneuropati

Ladda ner PDF

Ryggmärgsskada – kort info

Faktablad om ryggmärgsskador och information om råd och stöd som Neuro erbjuder.

Läs mer på www.neuro.se/ryggmargsskador

Ladda ner PDF

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa är ett kommunikationsstöd som hjälper patienten att förmedla sina besvär till vårdgivaren. Kommunikationsstödet är framtaget för personer med afasi. Det finns att ladda ned och beställas mot porto på www.afasi.se

Ladda ner PDF

Spänningshuvudvärk

Här kan du läsa om spänningshuvudvärk som är den vanligaste typen av huvudvärk bland både vuxna och barn. Huvudvärken kan kännas som ett åtstramande band över pannan eller hjässan, eller som om något tyngde uppifrån.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60

Ladda ner PDF

Stroke

Stroke, eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter sjukdom i hjärtats kranskärl och tumörsjukdomar. Stroke är dessutom den vanligaste kroppsliga orsaken till behov av långtidssjukvård. Den årliga samhällskostnaden för stroke är närmare 20 miljarder kronor. Varje år drabbas omkring 26 000 personer i Sverige av stroke, antingen av en blodpropp i hjärnan eller av ett brustet blodkärl. Ytterligare 10 000 personer drabbas av ett varningstillstånd för stroke, som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack). Sverige ligger långt fram när det gäller akutvård och omvårdnad kring stroke.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att maila till info@hjart-lungfonden.se.

Ladda ner PDF

Strokerehabilitering

Kort om vilka konsekvenser som är vanliga efter stroke, vad du själv kan göra för att bli bättre och vad du kan få hjälp med.

Ladda ner PDF

TIA – en varningssignal att ta på allvar

Vad är TIA och vad man ska göra om man misstänker en TIA.

Ladda ner PDF

Vi vägrar vara tysta!

Information om afasi och om Afasiförbundets verksamhet.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev