Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Obesitas (4 broschyrer)

COVID-19, övervikt och obesitas

COVID-19 har drabbat hela vårt samhälle. Hur den aktuella situationen ser ut globalt och i Sverige förändras hela tiden. Patienter som lever med obesitas har uttryckt frågor och oro kring COVID-19 och de eventuella riskerna.

Ladda ner PDF

Du och din hälsa

Detta självstudiematerial tillhör filmen med samma namn. Filmen kan du se via länken nedan.

Se filmen >

Ladda ner PDF

Obesitas operation

Information till den som ska, eller har nyligen har, genomgått obesitasoperation.

Ladda ner PDF

Om HOBS

HOBS, Hälsa oberoende av storlek, är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. Ett riksförbund, som verkar för allas rätt att mötas med respekt i samhället.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev