Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Onkologi (39 broschyrer)

Den viktiga maten - för återhämtning och styrka när aptiten är liten

Informationsskrift med enkla och inspirerande kostråd att använda till patienter och vårdtagare med nedsatt aptit. Skrift A5, 20 sidor.

Ladda ner PDF eller beställ från hemsidan (material). Klicka här
Pris: 145 kr/50 st + exp.avgift och frakt.

Framtagen i samverkan mellan Skånes universitetssjukhus och Malmö stad inom ramen för statliga stimulansmedel.

Ladda ner PDF

Att delta i en forskningsstudie

Patientinformation om att delta i en klinisk studie.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Att ha förlorat någon i en cancersjukdom

En broschyr om sorg och hur man kan komma vidare i livet.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Att vara närstående

Hur man som närstående kan stötta någon som är sjuk i cancer.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Att vara närstående vid livets slut

Praktiskt och känslomässigt stöd när sjukdomen inte är botbar.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Blodcancer A-Ö

Vår förhoppning är att du som behöver kunskap om alla former av blodcancer har nytta av den här faktasamlingen. Vi har utformat den som ett lexikon, Blodcancer A-Ö, så att det ska vara lätt att hitta begrepp och förklaringar. Här finns många medicinska termer som rör de olika formerna av blodcancer, prover, undersökningar och behandlingar av skilda slag. Vi har förklarat allt det svåra så enkelt, konkret och korrekt som möjligt.

Ladda ner PDF

Bröstcancer

Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Bröstcancerförbundets mest prioriterade frågor

Bröstcancerförbundet har under många år arbetat för bröstcancerdrabbades rätt till bästa behandling och rehabilitering. Detta är en kortversion av våra mest prioriterade frågor. Bröstcancerförbundet uppmanar dig som läser denna skrift att stödja oss i vårt arbete.

Ladda ner PDF

Cytostatikabehandling

Generell information om cytostatika, verkan och biverkningar.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

De unga bakom cancern

Unga vuxna cancerberörda är en grupp inom svensk cancervård som är speciellt utsatt, med en lägre överlevnad än barn som lider av samma diagnos. Unga vuxna faller mellan stolarna och personen bakom sjukdomen blir sviken. I denna rapport, baserad på en undersökning bland experter, belyser vi svårigheterna utifrån fem problemområden. 

Ladda ner PDF

Du är inte ensam

Varje år får ungefär tusen personer i Sverige diagnosen njurcancer. Det är en allvarlig sjukdom, men forskningen går framåt och behandlingarna förbättras ständigt.

Därför vill vi hjälpa dig att få svar på dina frågor och ge dig stöd i turbulensen som uppstår.

Ladda ner PDF

Efter cancerbeskedet

Vanliga reaktioner efter ett cancerbesked.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Faktablad om symtom som kan tyda på pankreascancer

Pankreascancer är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer och förväntas vara den näst vanligaste orsaken till död i cancer år 2020.

Ladda ner PDF

För dig som vill veta mer om Cancerföreningen PALEMA

PALEMA är en cancerförening för alla som fått cancer i Pankreas, Lever/galla, magsäck/matstrupe och för anhöriga/närstående/berörda

Ladda ner PDF

För dig som vill veta mer om pankreascancer

I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända dig för att ställa frågor och få stöd.

Ladda ner PDF

För unga vuxna med eller nära cancer

Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer och är mellan 16 till 30 år. I den här foldern kan du läsa hur man som drabbad eller närstående kan få stöd ifrån Ung Cancer, men också hur man som företag eller vårdgivare kan vara med och stötta på olika sätt.

Ladda ner PDF

Förstoppning vid behandling av cancersmärta

Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas på alla nivåer – både fysiskt, mentalt, socialt och existentiellt.


Ladda ner PDF

Gynekologisk cancer

Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Hjärntumör

Svenska hjärntumörföreningen finns till för att stödja dig som drabbats av en hjärntumör och dina närstående. Vi stödjer varandra akut och långsiktigt genom alla utmaningar. Vi håller träffar och föreläsningar både fysiskt och digitalt, samt har flera olika stödgrupper på Facebook.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att mejla till info@hjarntumorforeningen.se

Ladda ner PDF

Kontakta en stödperson

Få stöd och praktiska råd av en utbildad stödperson med egen erfarenhet av blod- eller
blodcancersjukdom.

Ladda ner PDF

Lungcancer

Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Lär känna dina bröst

Information om självundersökning av brösten.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Mat vid cancer

Om kost vid ofrivillig viktnedgång på grund av cancer eller behandling.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Melanomföreningen - Pricksäkert!

Så kan du upptäcka hudcancer i tid.

Önskar du beställa fysiska broschyrer gör du det via den här länken.

Ladda ner PDF

Missa ingen klämdag

Så här undersöker du dina bröst. Få en påminnelse i mobilen varje månad. Ladda ner vår app klämdagen.

Ladda ner PDF

Nästan alla män

Varje år drabbas cirka 10 000 män av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Denna broschyr beskriver i korta drag vad prostatacancer är, behandlingsmetoder och vikten av tidig upptäckt.

Alla våra broschyrer går att läsa här

Ladda ner PDF

Om lungcancer

Att få diagnosen lungcancer är ett omtumlande besked. Då behövs stöd och information både till den drabbade och de anhöriga. Boken vänder sig till alla som är berörda av sjukdomen och varvar fakta med personliga berättelser. För den som vill ta reda på mer om sjukdomen finns kapitel om behandlingar och forskning. Här finns även tips om stödlinjer och patientforum på nätet.

Ladda ner PDF

Prostatacancer med spridning

Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Prostatacancer utan spridning

Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

PSA-test

Patientinformation om PSA, för- och nackdelar med PSA-testet.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Sex och cancer

Hur sjukdom och behandling kan påverka sexlivet.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Strålbehandling

Information om strålning, verkan och biverkningar.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Ta hand om din lust

Detta är en skrift om lust och sexualitet. Det är inte alltid så lätt vare sig för patienter eller doktorer att tala om sexualitet och hur det ibland, på olika sätt kan påverkas av din bröstcancer och dess behandling.

Ladda ner PDF

Tarmcancer

Symtom, diagnos, behandling och om vad tjock- och ändtarmscancer innebär.

Ladda ner PDF

Tjock- och ändtarmscancer

Patientinformation om sjukdom, symtom, utredning och behandling.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Vad säger jag till barnen?

Hur man kan prata med barn när någon nära insjuknat i cancer.

Beställ vår broschyr från hemsidan, klicka här

Ladda ner PDF

Vi finns

Ung Cancer är en ideell organisation för unga vuxna cancerberörda (16-30år). Vi skapar mötesplatser, rehabiliterar, informerar debatterat och erbjuder personligt stöd.

Ladda ner PDF

Välkommen med i Blodcancerförbundet

Ett liv med en blod- eller blodcancersjukdom innebär ett annat liv än det du hade innan. I den här nya vardagen kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Att vi är fler i samma situation som vill hjälpa varandra i goda och svåra stunder. Det är också därför som Blodcancerförbundet finns.

Ladda ner PDF

Välkommen till Melanomföreningen

Välkommen till Melanomföreningen! Melanomföreningen, en ideell patientförening för melanompatienter och anhöriga.

Önskar du beställa fysiska broschyrer gör du det via den här länken.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev