Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Psykiatri (27 broschyrer)

Anhörigblad OCD-förbundet

Är du anhörig till en person med tvångssyndrom?
Här får du tips på hur du som anhörig kan förhålla dig till din sjuka familjemedlem.

Ladda ner PDF

Anhörigfolder

Som anhörig eller vän känns det svårt när man vill hjälpa en förälder/föräldrar som har förlorat sitt barn. I den här foldern får du vägledning att veta hur man kan stötta och hjälpa.

Ladda ner PDF

Autism – vad är det?

Information om autism för dig med egen diagnos, för dig som är anhörig eller kommer i kontakt med personer med autism i ditt arbete.

Ladda ner PDF

Depression och Dystymi, Bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom

Riksförbundet Balans är en patient- och anhörigorganisation för personer med depression, dystymi, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom.


Balans arbetar för att sprida kunskap och förståelse för diagnoserna samt stötta sina medlemmar.

Ladda ner PDF

Det här är Autism- och Aspergerförbundet

Information om hur förbundet arbetar för att skapa bättre villkor för personer med autism. Samt information om vad du får som medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Ladda ner PDF

Färdighetslistan

Färdighetslistan är ett stöd i att hantera starka känslor och självskadeimpulser genom att innehålla konkreta tips på saker att göra istället. Finns även som kostnadsfri app hos App Store och Google Play.

Ladda ner PDF

Generaliserat Ångestyndrom (GAD)

Ångestförbundet ger stöd till människor med ångest och till närstående, samt verkar för deras intressen i samhället. ÅSS har lokala stödföreningar runt om i landet där man kan dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se

Ladda ner PDF

Information om självskadebeteende

Information om vad självskadebeteende är, vilken funktion det kan fylla, riskfaktorer, konstruktiva tips vid självskadebeteende samt hur det kan bemötas.

Ladda ner PDF

Information om ätstörningar

Är du närstående?

Det är svårt att se någon i sin närhet drabbas av ätstörningar. Det är viktigt att se problemet och inse att även de som hjälper till behöver tips, råd och stöd.

Ladda ner PDF

Information om ätstörningar

Information om vad ätstörningar är, vilka olika former av ätstörningar som finns samt varningssignaler för ätstörningar.

Ladda ner PDF

Kunskapsblad BDD

Svenska OCD-förbundet arbetar med stötta personer med OCD och relaterade syndrom samt deras närstående samt att informera, utbilda och föreläsa om detta.

Ladda ner PDF

Kunskapsblad Dermatillomani

Svenska OCD-förbundet arbetar med stötta personer med OCD och relaterade syndrom samt deras närstående samt att informera, utbilda och föreläsa om detta.

Ladda ner PDF

Kunskapsblad om OCD

Svenska OCD-förbundet arbetar med stötta personer med OCD och relaterade syndrom samt deras närstående samt att informera, utbilda och föreläsa om detta.

Ladda ner PDF

Kunskapsblad Trichotillomani

Svenska OCD-förbundet arbetar med stötta personer med OCD och relaterade syndrom samt deras närstående samt att informera, utbilda och föreläsa om detta.

Ladda ner PDF

Om OCD

Den här foldern riktar sig till dig som har OCD/tvångssyndrom eller närliggande diagnoser som bdd, samlarsyndrom, trichotillomani och dermatillomani. Den ges ut av Svenska OCD-förbundet, en rikstäckande förening som arbetar för att stödja människor med OCD och deras anhöriga.

Ladda ner PDF

Om spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd till föräldrar som har förlorat barn och stödjer forskning. Vi arbetar också med information och utbildning och påverkan av våra makthavare.

Ladda ner PDF

Panikångest

Ångestförbundet ger stöd till människor med ångest och till närstående, samt verkar för deras intressen i samhället. ÅSS har lokala stödföreningar runt om i landet där man kan dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se

Ladda ner PDF

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa är ett kommunikationsstöd som hjälper patienten att förmedla sina besvär till vårdgivaren. Kommunikationsstödet är framtaget för personer med afasi. Det finns att ladda ned och beställas mot porto på www.afasi.se

Ladda ner PDF

Schizofreni - vad är det?

Informationsfolder om schizofreni.

Ladda ner PDF

Schizofreni - "Ögon"

En berättelse om Schizofreni.

Ladda ner PDF

Social fobi

Ångestförbundet ger stöd till människor med ångest och till närstående, samt verkar för deras intressen i samhället. ÅSS har lokala stödföreningar runt om i landet där man kan dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se

Ladda ner PDF

SPES ger stöd och information

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som är efterlevande till någon som tagit sitt liv.
www.spes.se

Ladda ner PDF

SPES till dig som är närstående

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som är efterlevande till någon som tagit sitt liv.


www.spes.se

Ladda ner PDF

Stöd för dig som står nära någon med en ätstörning

Vi i Frisk & Fri finns här för dig som närstående. Många av oss har själva egen erfarenhet av att vara närstående till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning. Har du frågor, behöver du ett bollplank eller vill du helt enkelt möta andra i samma situation som du? Ta då kontakt med oss!

Ladda ner PDF

Till dig som arbetsgivare, när föräldrar mist sitt barn

Det är viktigt att stötta och underlätta för den som återvänder till arbetsplatsen efter att ha förlorat sitt barn, inte bara för den drabbade själv, utan också för dig som arbetsgivare och för kollegerna. Vägen tillbaka till jobbet kan bli både enklare och kortare om arbetsplatsen tar emot den sörjande till ett välkomnande och stödjande klimat.

Ladda ner PDF

Till dig som mist ditt barn

Denna folder är för dig som mist ett litet barn. Den är skriven av andra personer som varit i din svåra situation.

Ladda ner PDF

Ångestsyndrom

Ångestförbundet ger stöd till människor med ångest och till närstående, samt verkar för deras intressen i samhället. ÅSS har lokala stödföreningar runt om i landet där man kan dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev