Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Smärta (8 broschyrer)

Arnold Chiari

Här kan du läsa om Arnold Chiari som är en beteckning på en medfödd missbildning. Tillståndet kan leda till ökat tryck inne i skallen vilket kan ge återkommande huvudvärksattacker. Den exakta orsaken till Chiarimissbildningar är okänd.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60.

Ladda ner PDF

EDS/HSD

Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) är ett samlingsnamn på en grupp tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur. Flertalet varianter är sällsynta med undantag av hEDS. Sedan 2017 finns en ny syskondiagnos, snarlik hEDS, kallad Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD).

Önskar ni beställa fysiska exemplar är ni välkomna att maila till:
info@ehlers-danlos.se

Ladda ner PDF

Fibromyalgi, medicinsk broschyr

Fibromyalgiförbundets medicinska broschyr är framtagen av Eva Kosek för Fibromyalgiförbundet och vänder sig till professionen. Vårt förbund arbetar med för att sprida kunskap om och synliggöra diagnosen fibromyalgi.

Ladda ner PDF

Fibromyalgi, patientbroschyr

Fibromyalgiförbundets patient broschyr är framtagen av Fibromyalgiförbundet och vänder sig till dig som är drabbad. Vårt förbund arbetar med för att sprida kunskap om och synliggöra diagnosen fibromyalgi.

Ladda ner PDF

Hortons huvudvärk

Här får du information om Hortons huvudvärk, cluster headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton som forskade om sjukdomen och beskrev den första gången 1939.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60.

Ladda ner PDF

Migrän

Här kan du läsa om migrän som är akuta anfall av sprängande huvudvärk som kan pågå i flera dygn. Värken blir värre av rörelse och normal fysisk aktivitet. Över 1 miljon svenskar är drabbade av denna svåra och funktionsnedsättande folksjukdom.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60.

Ladda ner PDF

Smärta och trötthet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata reumatikers intressen. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

För att nå dit arbetar vi med kunskapsspridning, påverkansarbete, forskningsfinansiering, och olika former av stöd till människor som berörs av reumatisk sjukdom.

Ladda ner PDF

Spänningshuvudvärk

Här kan du läsa om spänningshuvudvärk som är den vanligaste typen av huvudvärk bland både vuxna och barn. Huvudvärken kan kännas som ett åtstramande band över pannan eller hjässan, eller som om något tyngde uppifrån.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev