Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kollega – alltid där!

 

Kollega är en säker och effektiv plattform för konsultation och professionell diskussion mellan läkare. Alla kollegor på Kollega-plattformen är verifierade som läkare genom HOSP.

 

     Konsultera, lär och hjälp

I Kollega-tjänsten kan läkare konsultera sina kollegor i olika arbetssituationer och föra en professionell diskussion med experter inom olika områden. Tjänsten är tillgänglig för alla läkare i Sverige och tillhandahålls av Internetmedicin i samarbete med det Helsingforsbaserade hälsoteknikföretaget Panacea.

 

Säker och pålitlig

Alla användare i tjänsten identifieras med BankID-inloggning, så du kan alltid lita på din samtalspartners professionalism. Konsultationer kan också läggas till anonymt, men svar skrivs alltid i ditt eget namn. Bearbetning av serviceanvändardata följer EU:s dataskyddsförordning: läs mer om integriteten för tjänsten och behandlingen av användardata.

 

     Kollegial diskussion

Tjänstens innehåll modereras av läkare, vars uppgift är att se till att diskussionskulturen för tjänsten förblir kollegial och vänlig. Modereringen försäkrar också att ingen identifierbar information om patienter under några omständigheter finns med i konsultationerna.

 

Aktuellt och relevant innehåll     

Alla konsultationer i tjänsten kategoriseras baserat på medicinskt innehåll. Att hitta tidigare konsultationer är enkelt med ämnes- och ordsökning. Aktuella ämnen, såsom behandling av patienter med coronavirus, är en viktig del av innehållet i tjänsten.

Ladda ner appen här –>

Prenumerera på våra nyhetsbrev