Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Är svettning ett problem för dig?

Patientföreningen för hyperhidros har till syfte att tillvarata intresset hos personer som lider av hyperhidros, sjuklig överproduktion av svett. Föreningens ändamål är att verka för att personer som lider av hyperhidros ska ha rätt till behandling finansierad av landstingen och att sprida kunskap och information om hyperhidros.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev