Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hortons huvudvärk

Här får du information om Hortons huvudvärk, cluster headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton som forskade om sjukdomen och beskrev den första gången 1939.

Broschyren kan också beställas via telefon 08-120 797 60.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev