Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nästan alla män

Varje år drabbas cirka 10 000 män av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Denna broschyr beskriver i korta drag vad prostatacancer är, behandlingsmetoder och vikten av tidig upptäckt.

Alla våra broschyrer går att läsa här

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev