Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anders Ahnfelt

Överläkare, GUCH-centrum/Medicinkliniken/SU/ Östra sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev