Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anna Wickbom

Med dr, överläkare, Sektionen för Gastroenterologi, Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev