Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anne-Charlotte Hessén-Söderman

Med dr, ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev