Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anneli Jördens

Överläkare, Kvinnokliniken /Södersjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev