Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bengt Lind

Docent, överläkare, Spine Center/Göteborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev