Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bertil Andersson

Överläkare anestesi och Intensivvård, AnOpIVA/Östra sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev