Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Björn Kornhall

Överläkare, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom/Skånes Universitetssjukhus i Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev