Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Björn Kornhall

Överläkare, Medicinkliniken/Lasarettet i Ystad


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev