Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Catarina Nordander

Docent, överläkare , Arbets- och miljömedicin Syd/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev