Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Claes Held

Professor, Uppsala Clinical Research Centre och Hjärtkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev