Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Claude Marcus

Professor, Pediatrik/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev