Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Emelie Sörqvist Fagerberg

Leg Apotekare, AT-läkare, /


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev