Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Erik Kindgren

Överläkare, Barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde/Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev