Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Göran K Hansson

Professor, Institutionen för medicin och Centrum för molekylär medicin /Karolinska Institutet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev