Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Helen Sjöwie

Sjuksköterska, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund

Prenumerera på våra nyhetsbrev