Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Helena Fadl

Docent, Överläkare, Kvinnokliniken/Universitetssjukhuset Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev