Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jan Palmblad

Professor em, Institutionen för medicin, Karolinska institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev