Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Karin Erwander

ST-läkare i akutsjukvård, PhD-student, /Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Lunds Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev