Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Katarina Berinder

Med dr, överläkare, ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev