Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kristina Glise

Med dr, överläkare, Institutet för stressmedicin, Göteborg/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev