Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kristine Hagelsteen

Med dr, Bitr Överläkare, barn- & ungdomskirurgi, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/Skånes Universitetssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev