Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kristoffer Strålin

Docent, överläkare, Patientområde Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion/Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev