Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars Agréus

Professor emeritus, distriktsläkare, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för NVS/Karolinska Institutet/Öregrunds Vårdcentral Praktikertjänst AB


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev