Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars Hagander

Docent, överläkare, Barnkirurgen /SUS Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev