Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lisa Labbé Sandelin

Doktorand, överläkare, Smittskydd och Vårdhygien/Region Kalmar län


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev