Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Marianne Brehmer

Docent, Urologsektionen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper/Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev