Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Marie Bixo

Professor, CFOG/Norrlands universitetssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev