Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Martin Björck

Professor, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper/Uppsala Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev