Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mats Engström

Docent, överläkare, Öron-,näs-, halsmottagningen, Läkarhuset/Akademiska Sjukhuset, Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev