Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mattias Linde

Professor, överläkare, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/vice ordförande Svenska huvudvärkssällskapet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev