Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mikael Dellborg

Professor, överläkare, ACHD-centrum, Medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev