Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mikael Oscarson

Överläkare, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och ME Endokrinologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev