Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mikael Wirén

Bitr professor, Kirurgkliniken/Vrinnevisjukhuset, Norrköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev