Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ola Bratt

Professor, överläkare, Prostatacancercentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev