Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Per-Olof Forsberg

Överläkare, Laboratoriemedicin/Region Värmland


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev