Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter Eisenlauer

Specialistläkare, /Barnkliniken / Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev