Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter Kirrander

Med dr, överläkare, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev