Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peter Ström

Överläkare, Ortopedkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev