Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

(RAF)

Referensgruppen för Antibiotikafrågor, /www.sls.se/RAF


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev